Näringsminister Annie Lööf och bostadsminister Stefan Attefall skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet att upphandlingsstödet ska samlas under en myndighet.
 
SmåKom yttrade sig för ett år sedan över utredningen. Utredningen föreslog att en ny myndighet skulle inrättas för upphandlingsstödet, något som SmåKom avvisade.  Regeringen har nu beslutat att Konkurrensverket ska få uppgiften. Det betyder att det blir en myndighet i stället för fyra befintliga och en ny, som utredningen föreslog.
Vi hoppas nu att även det nationella perspektivet beaktas, och att det nya upphandlingsstödet är lätt att nå och använda för alla Sveriges kommuner.
Våra synpunkter sammanfattades i yttrandet så här:

- SmåKom delar utredningens uppfattning att upphandlingsstödet bör samordnas och förbättras.

- SmåKom anser dock att utredningen inte har kommit tillräckligt långt i uppdraget att samordna upphandlingsstödet.

- SmåKom bedömer att det inom ramen för befintliga myndigheter/ bolag finns möjlighet att organisera ett samlat upphandlingsstöd och avvisar förslaget om en ny myndighet

- Upphandlingsstödet måste bedrivas nationellt och det är en fördel om

den ansvariga organisationen har en geografisk förankring på flera orter.

Hela SmåKoms yttrande kan läsas här:

https://smakom.se/sw/wp-content/uploads/2012/09/Upphst%C3%B6d-slutl-yttrande-29-aug.pdf

Och här är länken till debattartikeln:
http://www.regeringen.se/sb/d/16788/a/223303

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram