I SmåKoms verksamhet ingår att besöka såväl våra medlemskommuner som övriga små kommuner i Sverige. Det ger oss en verklighetsförankring och en bild av vilka frågor som är aktuella ute i landet.

Under några dagar i september åkte SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och sekreterare Hilkka Eskelinen till Malung-Sälens och Härjedalens kommuner.

Efter en lägesrapport om kommunerna gick vi igenom SmåKoms prioriterade områden.

De flesta punkter i vårt verksamhetsprogram stämmer överens med de utmaningar som kommunerna har: bostäder, infrastruktur, finansiering och integration, för att nämna några.

 Samtalen gav SmåKoms representanter ett bra underlag för kommande möten med  myndigheter och politiker på nationell nivå, i vår strävan att nå lika samhälleliga förutsättningar i hela landet.

Härjedalens kommun finns mötesdeltagarna

Härjedalens kommun finns mötesdeltagarna

stående från vänster: kanslichef Maria Kallberg, näringslivschef Thony Gustafson, SmåKoms sekreterare Hilkka Eskelinen, samhällsbyggnadschef Panos Alepliotis och kommunstyrelsens ordförande Gunilla Zetterström Bäcke. Sittande SmåKoms vice ordförande Eva Johansson och ekonomichef Ola Regnander.

Kurt Podgorski, kommunstyrelsen ordförande i Malung-Sälens kommun, och SmåKoms vice ordförande Eva Johansson

Kurt Podgorski, kommunstyrelsen ordförande i Malung-Sälens kommun, och SmåKoms vice ordförande Eva Johansson

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram