Igår torsdag var SmåKom i Riksdagen på två av våra regelbundna överläggningar med riksdagspartierna. Vi mötte företrädare för Moderaterna och Folkpartiet och hade givan- de samtal om några av SmåKoms prioriterade frågor. Vi var bl.a. eniga om att det är viktigt att följa upp hur den nya strandskyddslagstiftningen hanteras i länen och kommuner- na och att det är viktigt att noga analysera hur den statliga servicen skall se ut på landsbyg- den. Vi var också eniga om att det är viktigt att TeliaSonera inte tar bort de fasta telefon- näten innan det finns fullt fungerande tekniska alternativ.

[nggallery id=9]

I samtalen med Folkpartiet diskuterade vi bl.a. behovet av en banklagstiftning apropå kraven i Basel III-bestämmelserna för banker, där man tar hänsyn till att sparbankerna inte arbetar med särskilt riskfyllda investeringar, har en stark kapitalbas och och har en lokal marknad med omfattande krediter till de många småföretagen. Om man tillämpar samma krav på sparbankerna som på stora affärsbanker riskerar de lokala sparbankerna kraftigt ökade kostnader med risk för att loka sparbanker försvinner och tvingas in i stora spar- banker på färre platser istället - något som SmåKom och de många små sparbankerna på alla sätt vill motverka. De lokala sparbankerna har på många håll i landet en avgörande betydelse för landsbygdens kreditvillkor och främst småföretagens kreditförsörjning

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram