SmåKom har svarat på delbetänkandet effektivare bredbandsstöd, SOU 2013:47.

SmåKom anser bland annat att stödsystemen bör reformeras i grunden. Som utredaren själv konstaterar,
spretar stöden i Sverige vilket inte gynnar en effektiv utbyggnad av bredband.

SOU 2013 47 yttrande 31 okt

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram