Måndagen den 12 november har näringsminister Annie Lööf bjudit in ett antal
aktörer, varav SmåKom är en,  för att fördjupa och bredda arbetet med att
öka Sveriges attraktionskraft. Från SmåKom deltar styrelsens ordförande
Peter Lindroth och vice ordförande Kerstin Sjöström. Länk:

http://www.regeringen.se/sb/d/16554/a/203127

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram