Måndagen den 12 november har näringsminister Annie Lööf bjudit in ett antal
aktörer, varav SmåKom är en,  för att fördjupa och bredda arbetet med att
öka Sveriges attraktionskraft. Från SmåKom deltar styrelsens ordförande
Peter Lindroth och vice ordförande Kerstin Sjöström. Länk:

http://www.regeringen.se/sb/d/16554/a/203127

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram