Onsdagen den 9 december träffade SmåKoms ordförande och sekreterare landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Vi pratade om Jordbruksverkets prioritering av områden för lokalt ledd utveckling, LLU, Verket har undantagit fem områden, sammanlagt 31 kommuner, från att tilldelas medel ur potten för LLU. Sammanlagt finns 2,2 miljarder till ändamålet, men av oklara anledningar undantogs alltså fem områden, geografiskt belägna från Öland till Västerbotten.

Eftersom ingen rimlig förklaring finns till varför det blev så här, framförde vi att det vore lämpligt att se till att kompensera dessa områden med de ca 150 miljoner kr som fattas.

Ett annat område som behandlades var den parlamentariska landsbygdspolitiska kommitténs arbete. Kommittén har just kommit igång, och ska jobba till början av 2017 med att belysa utvecklingen och utmaningarna för Sveriges landsbygder.

Slutligen framförde vi behovet av ytterligare medel till utbyggnaden av bredband. Regeringen har avsatt 3,25 miljarder för EU:s programperiod 2014-2020. Intresset är mycket stort, och pengarna kommer sannolikt att ta slut redan nästa år. Det vore angeläget med en förstärkning av medlen, så att den så viktiga utbyggnaden inte avstannar.

På bilden syns SmåKoms sekreterare Hilkka Eskelinen. landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, SmåKoms ordförande peter Lindroth och enhetschef Stefan Renlund.
Politiskt sakkunnige Claes Nordmark fotograferade.
smakom-15_12_09

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram