De små kommunernas samverkan

Småkom positiv till förslagen i landsbygdsutredningen

SmåKoms styrelse har yttrat sig över betänkandet ”För Sveriges landsbygder”, SOU 2017:1.
SmåKom tillstyrker de flesta av de 75 förslagen, särskilt att finansieringsfrågor uppmärksammats och att man föreslår en snabb utbyggnad av snabbt bredband till alla.

Hela yttrandet kan läsas nedan
2017 yttrande SOU 2017 1 slutligt 16 mars

Dela gärna!