Sveriges Kommuner och Landsting
har den 1 juli skrivit om etablering av nyanlända på DN Debatt. Tänkvärda synpunkter, som SMåKom kompletterat med några punkter.
Vår replik kan läsas nedan om du prenumererar på DN

http://www.dn.se/debatt/repliker/lokalt-praglad-strategi-behovs-for-nyanlanda/

Alternativt kan du läsa artikeln här.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram