SmåKom har som remissinstans svarat på utredningen ”Vem har ansvaret?”, SOU 2017:42.
Vi instämmer i stort i förslagen från utredningen om kommunens syn på skaderisken från klimateffekter, som införlivas i översiktsplanen.
Vi motsätter oss att länsstyrelsen ska ha en kontrollerande funktion över kommunerna vad gäller den nya analysen av klimatskador.
Beträffande de många involverade statliga myndigheterna,och förslaget om ett större ansvar hos en myndighet, föreslår vi en något mer långtgående förändring än utredaren.
Hela yttrandet kan läsas Klimatanpassning 2017 42 ut 29 sept slutlig

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram