SmåKom har som remissinstans svarat på utredningen ”Vem har ansvaret?”, SOU 2017:42.
Vi instämmer i stort i förslagen från utredningen om kommunens syn på skaderisken från klimateffekter, som införlivas i översiktsplanen.
Vi motsätter oss att länsstyrelsen ska ha en kontrollerande funktion över kommunerna vad gäller den nya analysen av klimatskador.
Beträffande de många involverade statliga myndigheterna,och förslaget om ett större ansvar hos en myndighet, föreslår vi en något mer långtgående förändring än utredaren.

Dela gärna!