SmåKoms styrelse antog vid det senaste mötet bifogade yttrande om plan- och byggprocessen.

SmåKom anser det angeläget att plan-och byggprocessen förkortas enligt den ambition som utredaren har.

SmåKom stöder också förslaget om större tyngd i översiktsplaneringen, så att frågor mellan stat och kommun klaras ut redan i ett tidigare skede än idag. Det skulle underlätta den vidare byggprocessen.

Läs hela yttrandet här:

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram