SmåKoms styrelse antog vid det senaste mötet bifogade yttrande om plan- och byggprocessen.

SmåKom anser det angeläget att plan-och byggprocessen förkortas enligt den ambition som utredaren har.

SmåKom stöder också förslaget om större tyngd i översiktsplaneringen, så att frågor mellan stat och kommun klaras ut redan i ett tidigare skede än idag. Det skulle underlätta den vidare byggprocessen.

Läs hela yttrandet här:

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram