SmåKoms ställningstaganden

På den här sidan kan du ta del av SmåKoms ställningstaganden i viktiga frågor de allra senaste åren. Se det gärna som SmåKoms policydokument där både medlemmar och styrelse i första hand samt i flera fall även Rikskonferenserna ställt sig bakom problem- och behovsbeskrivningar samt förslag och krav inför framtiden. Vi kommer kontinuerligt att redovisa nya policydokument och särskilt viktiga handlingar i SmåKoms löpande arbete. Klicka på  önskat ämnesområde näst överst.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram