SmåKoms ställningstaganden

På den här sidan kan du ta del av SmåKoms ställningstaganden i viktiga frågor de allra senaste åren. Se det gärna som SmåKoms policydokument där både medlemmar och styrelse i första hand samt i flera fall även Rikskonferenserna ställt sig bakom problem- och behovsbeskrivningar samt förslag och krav inför framtiden. Vi kommer kontinuerligt att redovisa nya policydokument och särskilt viktiga handlingar i SmåKoms löpande arbete. Klicka på  önskat ämnesområde näst överst.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram