SmåKoms ställningstaganden

På den här sidan kan du ta del av SmåKoms ställningstaganden i viktiga frågor de allra senaste åren. Se det gärna som SmåKoms policydokument där både medlemmar och styrelse i första hand samt i flera fall även Rikskonferenserna ställt sig bakom problem- och behovsbeskrivningar samt förslag och krav inför framtiden. Vi kommer kontinuerligt att redovisa nya policydokument och särskilt viktiga handlingar i SmåKoms löpande arbete. Klicka på  önskat ämnesområde näst överst.

 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram