Ansvarsutredningen

SmåKoms syn på Ansvarsutredningens förslag är annorlunda än flertalet övriga kommunorganisationers principiella överväganden. Vi är tveksamma till att stora regioner alltid är den bästa lösningen när man skall lösa viktiga frågor som t.ex. utbyggnaden av större vägar. Samarbetslösningar mellan olika län och kommuner har t.ex. när det gäller Inlandsvägen (E 45) visat att de kan vara lika bra som andra modeller. Du kan själv skapa dig en uppfattning om vårt förhållningssätt genom att trycka här!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram