Ansvarsutredningen

SmåKoms syn på Ansvarsutredningens förslag är annorlunda än flertalet övriga kommunorganisationers principiella överväganden. Vi är tveksamma till att stora regioner alltid är den bästa lösningen när man skall lösa viktiga frågor som t.ex. utbyggnaden av större vägar. Samarbetslösningar mellan olika län och kommuner har t.ex. när det gäller Inlandsvägen (E 45) visat att de kan vara lika bra som andra modeller. Du kan själv skapa dig en uppfattning om vårt förhållningssätt genom att trycka här!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram