Ansvarsutredningen

SmåKoms syn på Ansvarsutredningens förslag är annorlunda än flertalet övriga kommunorganisationers principiella överväganden. Vi är tveksamma till att stora regioner alltid är den bästa lösningen när man skall lösa viktiga frågor som t.ex. utbyggnaden av större vägar. Samarbetslösningar mellan olika län och kommuner har t.ex. när det gäller Inlandsvägen (E 45) visat att de kan vara lika bra som andra modeller. Du kan själv skapa dig en uppfattning om vårt förhållningssätt genom att trycka här!