Bostadsbrist i Sverige

I flera av de små kommunerna råder bostadsbrist vilket riskerar att hämma en positiv utveckling. Svårigheter att finna finansiering samt höga byggkostnader utgör de främsta hindren, men även alltför detaljerade regelverk kan utgöra hinder. Av särskild vikt är att säkerställa trygghetsboende och andra boendeformer för äldre.

SmåKom arbetar sedan flera år med att försöka visa på lösningar kring dessa frågor, allt med syfte att underlätta byggande på landsbygden. 

EndFragment

SmåKoms bostadspolitiska program reviderades 2015. Du kan ta del av den genom att klicka här

SmåKoms bostadsrapport från hösten 2006, beställd av SKL, kan de läsa genom att trycka här