Generell landsbygdspoliktik

SmåKom överlämnade 2004 ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram till rege- ringen där vi sammanfattade våra principiella ställningstagande i viktiga lands- bygdsfrågor (dok 1). Våren 2007 överlämnade vi vårt remissvar över den stat- liga Landsbygdskommitténs förslag och i det svaret gör vi flera preciseringar av SmåKoms aktuella policy i strategiska frågor (dok 2).

Genom att trycka här får du fram SmåKoms viktigaste principprogram (dok 1) för landsbygdens framtida utveckling. Om du trycker här får du även vårt re- missvar när det gäller den statliga Landsbygdskommitténs slutrapport (dok 2).

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram