Generell landsbygdspoliktik

SmåKom överlämnade 2004 ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram till rege- ringen där vi sammanfattade våra principiella ställningstagande i viktiga lands- bygdsfrågor (dok 1). Våren 2007 överlämnade vi vårt remissvar över den stat- liga Landsbygdskommitténs förslag och i det svaret gör vi flera preciseringar av SmåKoms aktuella policy i strategiska frågor (dok 2).

Genom att trycka här får du fram SmåKoms viktigaste principprogram (dok 1) för landsbygdens framtida utveckling. Om du trycker här får du även vårt re- missvar när det gäller den statliga Landsbygdskommitténs slutrapport (dok 2).

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram