Generell landsbygdspoliktik

SmåKom överlämnade 2004 ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram till rege- ringen där vi sammanfattade våra principiella ställningstagande i viktiga lands- bygdsfrågor (dok 1). Våren 2007 överlämnade vi vårt remissvar över den stat- liga Landsbygdskommitténs förslag och i det svaret gör vi flera preciseringar av SmåKoms aktuella policy i strategiska frågor (dok 2).

Genom att trycka här får du fram SmåKoms viktigaste principprogram (dok 1) för landsbygdens framtida utveckling. Om du trycker här får du även vårt re- missvar när det gäller den statliga Landsbygdskommitténs slutrapport (dok 2).