Generell landsbygdspoliktik

SmåKom överlämnade 2004 ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram till rege- ringen där vi sammanfattade våra principiella ställningstagande i viktiga lands- bygdsfrågor (dok 1). Våren 2007 överlämnade vi vårt remissvar över den stat- liga Landsbygdskommitténs förslag och i det svaret gör vi flera preciseringar av SmåKoms aktuella policy i strategiska frågor (dok 2).

Genom att trycka här får du fram SmåKoms viktigaste principprogram (dok 1) för landsbygdens framtida utveckling. Om du trycker här får du även vårt re- missvar när det gäller den statliga Landsbygdskommitténs slutrapport (dok 2).

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram