Kommunernas kompetens

Kommunernas kompetens – d v s vad kommunerna har rätt att själva fatta beslut om – är ständigt föremål för debatt. Några vill begränsa kommunernas kompetens medan andra, främst kommunerna själva, önskar en större kompetens att få utforma den lokala miljön efter lokala mål och värderingar. Se SmåKoms dokument här!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram