Kommunernas kompetens

Kommunernas kompetens – d v s vad kommunerna har rätt att själva fatta beslut om – är ständigt föremål för debatt. Några vill begränsa kommunernas kompetens medan andra, främst kommunerna själva, önskar en större kompetens att få utforma den lokala miljön efter lokala mål och värderingar. Se SmåKoms dokument här!