Vem skall kontrollera PBL?

Sveriges kommuner hävdar att kommunernas kompetens på område efter om- råde väsentligt höjts i takt med att de anställer alltfler välutbildade medarbetare och tar ett successivt utökat ansvar för planeringen och utvecklingen av alla de sektorer som är viktiga för medborgarna. SmåKom menar att kommunerna of- ta har lika stor eller i vissa fall större kompetens än statliga organ att avgöra en viktig fråga eller tolka lokala och regionala fakta. Av dessa anledningar finns det enligt SmåKom skäl att minska det statliga inflytandet över och den centralt dirigerade detaljstyrningen av skilda välfärdstjänster, tekniska lösningar, lagar som PBL m.m. SmåKom har i ett yttrande från 2007 gjort ett principiellt viktigt uttalande i dessa frågor - tryck här!