Vem skall kontrollera PBL?

Sveriges kommuner hävdar att kommunernas kompetens på område efter om- råde väsentligt höjts i takt med att de anställer alltfler välutbildade medarbetare och tar ett successivt utökat ansvar för planeringen och utvecklingen av alla de sektorer som är viktiga för medborgarna. SmåKom menar att kommunerna of- ta har lika stor eller i vissa fall större kompetens än statliga organ att avgöra en viktig fråga eller tolka lokala och regionala fakta. Av dessa anledningar finns det enligt SmåKom skäl att minska det statliga inflytandet över och den centralt dirigerade detaljstyrningen av skilda välfärdstjänster, tekniska lösningar, lagar som PBL m.m. SmåKom har i ett yttrande från 2007 gjort ett principiellt viktigt uttalande i dessa frågor - tryck här!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram