Polisfrågorna ständigt i fokus

Under en lång följd av år har polisverksamheten på landsbygden framkallat stor oro hos våra invånare. De lokala polisstationerna har tagits bort på ett otal stäl- len och ett stort antal av de kvarvarande har bara öppet några timmar en dag i veckan. Samtidigt har den civilanställda personalen rationaliserats bort i en stor omfattning vilket sammantaget gjort att medborgarna har svårt att få kontakt med de aktiva poliserna när något allvarligt händer. Långa väntetider, mycket liten procent uppklarade brott, upp mot 90 % avskrivna ärenden kring brott och stora bevakningsområden för ett fåtal poliser i tjänst kännetecknar lands- bygdens polisiära vardag. Detta vill SmåKom ändra på!

Vi har under speciellt 2000-talet gjort flera fältstudier och träffat både äldre och yngre poliser i tjänst i syfte att försöka förstå vad som är problemen och hur man skulle kunna lösa dem. Här presenterar vi två korta rapporter med förslag till lösningar. Den första rapport 1 anger en mängd problem medan den andra från rapport 2redovisar ett antal strategiska lösningar där vi har stor respons från aktiva poliser på fältet. Rikspolisstyrelsens senaste förslag om aktiv samverkan mellan polis och kommuner tror vi är ett bra första steg mot en betydligt bättre lösning än vad vi i praktiken kunnat skåda de senaste åren.

SmåKoms svar på Polisutredningen

Utredningen "En sammanhållen svensk polis" presenterades under våren. Bifogat återfinns SmåKoms remissvar, som bland annat poängterar vikten av en polisiär närvaro i små kommuner och i glesbygd. Läs här!

Foto från Ragunda kommun. Att vara med om forsränning i Ragunda tillhör de härliga upplevelserna där man slipper riskera livet men ändå får maximal dramatik

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram