Skatteutjämningssystemet

De små kommunernas samarbetsorganisation SmåKom har alltsedan vår tillkomst 1989 arbetat intensivt för att få till stånd ett så rättvist skatteutjämnings- system som möjligt. Dessa synpunkter finns i våra remissvar sedan början av 1990-talet. Nyligen har skatteutjämningssystemet delvis reformerats efter två olika statliga delbetänkanden. Du kan ta del av våra reaktioner genom att först trycka här och sedan här! Vi var mycket kritiska till att regeringen utformade en proposition utifrån det första delbetänkandet - som mest gynnade storstäderna - och inte tog med förslagen i den andra delrapporten - som föreslog förbättringar för landsbygdens kommuner. I ett tidigare yttrande sa SmåKom så här om principerna i systemet

Foto från Melleruds kommun. Mellerud har en stor del av Vänerns vackra kuststräckor med härliga och många bryggor/båtplatser och sköna vyer i vårt största innanhav.


Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram