Strandskyddsfrågor

Strandskyddet - att ha ett förbud mot att bebygga stränderna alltför nära vattnet för att värna djurliv och det rörliga friluftslivet - har en stark ställning även hos landets kommuner. Däremot vill företrädarna för landsbygdens kommuner ändra på tillämpningen av strandskyddet i syfte att låta lokala förhållanden och värderingar påverka  tillämpningen av skyddet. I en översiktsplan vill kommunerna vid vissa vattendrag med lågt exploateringstryck kunna tillåta bebyggelse närmare strandlinjen än 100 meter;  i andra fall kanske t.o.m. utöka skyddet.

Du kan ta del av SmåKoms synpunkter genom att trycka på årtalen:

2001

2002

2005-1

2005-2

2006

2008

Foto från Hagfors kommun. I Hagfors kan man på delar av Inlandsjärnvägen åka så här bekvämt med hela familjen och en stor matsäck i bagaget.