Strandskyddsfrågor

Strandskyddet - att ha ett förbud mot att bebygga stränderna alltför nära vattnet för att värna djurliv och det rörliga friluftslivet - har en stark ställning även hos landets kommuner. Däremot vill företrädarna för landsbygdens kommuner ändra på tillämpningen av strandskyddet i syfte att låta lokala förhållanden och värderingar påverka  tillämpningen av skyddet. I en översiktsplan vill kommunerna vid vissa vattendrag med lågt exploateringstryck kunna tillåta bebyggelse närmare strandlinjen än 100 meter;  i andra fall kanske t.o.m. utöka skyddet.

Du kan ta del av SmåKoms synpunkter genom att trycka på årtalen:

2001

2002

2005-1

2005-2

2006

2008

Foto från Hagfors kommun. I Hagfors kan man på delar av Inlandsjärnvägen åka så här bekvämt med hela familjen och en stor matsäck i bagaget.


Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram