Vägar och järnvägar

SmåKom har vid flera tillfällen uttalat att statens framtidsplaner för vägar och järnvägar i alltför hög grad tar sin utgångspunkt i storstädernas behov. Trots att de statliga verken bl.a. skall bidra till regional utveckling i hela landet finns enligt SmåKom få tecken på att dessa mål återfinns i verkens långtidsplaner.

Du finner SmåKoms synpunkter här!