Vägar och järnvägar

SmåKom har vid flera tillfällen uttalat att statens framtidsplaner för vägar och järnvägar i alltför hög grad tar sin utgångspunkt i storstädernas behov. Trots att de statliga verken bl.a. skall bidra till regional utveckling i hela landet finns enligt SmåKom få tecken på att dessa mål återfinns i verkens långtidsplaner.

Du finner SmåKoms synpunkter här!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram