Inom ramen för EU:s kommande programperiod 2014-2020 har regeringen valt att, utöver
de åtta regionala strukturfondsprogram som finns för närvarande, också föreslå riksdagen att ett nationellt  regionalfondsprogram inrättas.
Regeringen vill "tillföra ett mervärde till det regionala tillväxtarbetet" genom  ett nationellt program, högst 15% av den totala budgeten 
för de regionala utvecklingsfonderna.
 
SmåKom har yttrat sig över förslaget. Vi anser bland annat att det är viktigt att satsa medel på att 
få en heltäckande digital infrastruktur i Sverige.  Bredbandsutbyggnad ser vi  vara en grundförutsättning för utveckling, boende och
företagande i hela Sverige. Det är oroande att avsatta medel till bredband minskar i förslaget till statsbudget 2014 jämfört med  2013, trots att
regeringen i budgetpropositionen konstaterar att i oktober 2012 "hade knappt nio procent av befolkningen i områden
utanför tätort och småort tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s." Siffran för hela landet var 53 procent. 
Läs hela yttrandet nedan Nat regionalfond sept 2013

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram