SmåKoms styrelse har antagit ett yttrande över SOU 2016:69, En inkluderande kulturskola på egen grund. 

Våra synpunkter i korthet: 

Yttrandet kan läsas i sin helhet här nedan.

Yttrande SOU 2016-16 20170220

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram