SmåKoms styrelse har antagit ett yttrande över SOU 2016:69, En inkluderande kulturskola på egen grund. 

Våra synpunkter i korthet: 

Yttrandet kan läsas i sin helhet här nedan.

Yttrande SOU 2016-16 20170220

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram