Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170
De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

SmåKoms yttrande över kulturskoleutredningen


Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

SmåKoms styrelse har antagit ett yttrande över SOU 2016:69, En inkluderande kulturskola på egen grund. 

Våra synpunkter i korthet: 

  • Nej till lagstiftning om kulturskola (förslag i sammanfattningen sid 11)
  • Nej till nationella mål (sid 12)
  • Ok med kulturskolecentrum (sid 13)
  • Ok med regional samordnare (sid14)
  • Utvecklingsbidrag kan eventuellt tjäna sitt syfte (sid 15)
  • Ok med tidsbegränsat riktat bidrag som kan rekvireras till små, glesa kommuner (sid 15). SmåKom förordar dock generella statsbidrag.

Yttrandet kan läsas i sin helhet här nedan.

Yttrande SOU 2016-16 20170220

Dela gärna!