Regeringen har i en skrivelse föreslagit smärre förändringar för en ökad styrning av myndigheters lokalisering. Bland annat vill regeringen att en konsekvensanalys ska göra av myndigheten innan man beslutar om att flytta en verksamhet från en ort till en annan. Beslut om lokalisering föreslås även fortsättningsvis fattas av myndighetens ledning. Här är länk till skrivelsen:
https://www.regeringen.se/492164/contentassets/a18b189978c342c89cf101937189b27a/okad-styrning-av-myndigheternas-lokalisering.pdf
I vårt yttrande framhåller vi, att det borde vara obligatoriskt för myndigheten att samråda med kommunen när man planerar en in- eller utflytt. Det föreslås endast en information efter det att beslutet fattats.
Polismyndigheten omfattas inte alls av förslaget, vilket vi anser vara en stor brist.
hela vårt yttrande kan läsas här.
ֈkad styrning av myndigheters lokalisering slutlig 17 maj

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram