De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

SmåKoms yttrande över skrivelse om myndigheters lokalisering

Regeringen har i en skrivelse föreslagit smärre förändringar för en ökad styrning av myndigheters lokalisering. Bland annat vill regeringen att en konsekvensanalys ska göra av myndigheten innan man beslutar om att flytta en verksamhet från en ort till en annan. Beslut om lokalisering föreslås även fortsättningsvis fattas av myndighetens ledning. Här är länk till skrivelsen:
I vårt yttrande framhåller vi, att det borde vara obligatoriskt för myndigheten att samråda med kommunen när man planerar en in- eller utflytt. Det föreslås endast en information efter det att beslutet fattats.
Polismyndigheten omfattas inte alls av förslaget, vilket vi anser vara en stor brist.

Dela gärna!