SmåKoms yttranden om utredningarna ” Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler”, SOU 2012:86, och  ”Ett effektivare plangenomförande” , SOU 2012:91, återfinns nedan.

SOU-2012-86-ökat-byggande-yttrande-22-april
SOU-2012-91-Plangenomförande-yttrande-22-april

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram