SmåKoms yttranden om utredningarna ” Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler”, SOU 2012:86, och  ”Ett effektivare plangenomförande” , SOU 2012:91, återfinns nedan.

SOU-2012-86-ökat-byggande-yttrande-22-april
SOU-2012-91-Plangenomförande-yttrande-22-april

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram