SmåKoms yttranden om utredningarna ” Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler”, SOU 2012:86, och  ”Ett effektivare plangenomförande” , SOU 2012:91, återfinns nedan.

SOU-2012-86-ökat-byggande-yttrande-22-april
SOU-2012-91-Plangenomförande-yttrande-22-april

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram