De små kommunernas samverkan
Nästa styrelsemöte i Karlsborg 16-17 augusti.