Med anledning av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att ställa in rikskonferensen.

Läs mer här

I utredningen bebyggelse- och transportplanering föreslås bland annat att kommuner ska upprätta transportplaner i samband med översikts- eller detaljplaner. SmåKom tycker inte att denna ändring behövs. Läs mera i vårt yttrande som bifogas.

SmåKom välkomnar förslagen i SOU 2018:74, Lite mer lika. Nedan kan ni läsa hela yttrandet. 

Den statliga utredningen ”Lite mer lika”, som föreslår en reviderad kostnadsutjämning till fromma för hela landet, bearbetas nu på regeringskansliet. Avsikten är att ett förslag ska läggas i riskdagen under hösten. Socialdemokraterna har som ambition att ett nytt system ska träda i kraft redan till kommande årsskifte. Läsa hela artikeln från Dagens Nyheter i ämnet här https://www.dn.se/nyheter/politik/just-nu-lofven-s-haller-presstraff/?fbclid=IwAR0oBkBuwhuKrPjQYKj3y7TaDrQsR_Bajt9Hlst_JwZswuXgO603N66OqSA
För att delta: Anmäl dig senast den 31 maj till magnus.oscarsson@riksdagen.se 

Nedskrivningskrav hinder för nya bostäder på landsbygden

Kommunala bostadsbolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Byggnader värderas till marknadsvärdet  –  ”det sannolika priset som kan erhållas vid en försäljning.” Marknadsvärdet bedöms ofta av revisorer vara lägre än produktionsvärdet, och nedskrivning krävs, vilket får stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Konsekvensen blir att det byggs få eller inga nya bostäder alls ute i landsbygdskommunerna.  

Kan något göras åt dessa redovisningsprinciper? Det är frågan vi vill diskutera vid dagens lunchseminarium.

Medverkande Peter Kenell, VD Ödeshögsbostäder, Stefan Pärlhem, kanslichef Bokföringsnämnden, Fredrik Önnerth, auktoriserad revisor PwC , Peter Lindroth, ordförande i Småkom, Kristine Hästmark,  kommunstyrelsens ordförande i Gnosjö kommun och styrelseledamot i Småkom.

När:  tisdagen den 4 juni  kl 12-13.30 
Var: Riksdagen, lokal Templum 
Det bjuds på Wrap från kl 11:50 

Varmt välkomna   

Magnus OscarssonRiksdagsledamot (KD)Monica HaiderRiksdagsledamot (S)I samarbete med SmåKom

Tillsammans med några av våra kontaktpersoner i riksdagen planerar SmåKom ett lunchseminariumom  finansiering av bostäder på landsbygden. Vi återkommer inom kort till närmare program och länk till anmälan. Lättare lunch serveras. 
Tid: Tisdagen den 4 juni kl 12-13.30 Plats: Riksdagen

Du har väl inte missat att SmåKoms medlemmar kan anmäla sig till Offentliga Rummet för halva priset? Nu är det hög tid att boka din rabatterade biljett eftersom sista anmälningsdagen är den 27 maj.Konferensen är för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering. Konferensen pågår 10-12 juni i Västerås.En rabatterad 3-dagars-biljett kostar 2750 kr ex moms och en 2-dagars-biljett kostar 2550 kr ex moms. Varje kommun kan utse en representant som får gå till det rabatterade priset.
Boka din biljetthttps://www.trippus.se/web/registration/registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDSEWDyNhFrrN4U6TbHfA3CwkFyVpqDp6z5N4ociGW-J4LwaAAkTEMydnNI1mc4s8zafe3z&ln=swe
Program för Offentliga Rummethttp://offentligarummet.se/or19/program.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram