SKL påpekar i en skrivelse till regeringen att principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas. SmåKom instämmer.

Läs hela artikeln nedan:

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/statenmastetaansvarforinfrastrukturen.2468.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram