SKL påpekar i en skrivelse till regeringen att principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas. SmåKom instämmer.

Läs hela artikeln nedan:

http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/statenmastetaansvarforinfrastrukturen.2468.html

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram