SmåKom har yttrat sig över utredningen Statliga servicekontor, SOU 2018:43, där regeringen aviserar ett utökad utbud av statlig service med 27 nya kontor.Det ska efter utbyggnaden finans ett servicekontor i varje så kallad arbetsmarknadsregion (FA-region).

Vi anser fortfarande att det ska finnas ett kontor i varje kommun, enligt en tidigare utredning som lagts i byrålådan. Efter den planerade utbyggnaden kommer statlig service att finnas i drygt 100 kommuner.

Av de 27 nya kontoren etableras endast fyra på landsbygden, Övriga planeras till städer och deras förortskommuner.
Läs hela yttrandet här: Statliga servicekontor sep 2018 slutlig:

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram