De små kommunernas samverkan

Statligt servicekontor i varje kommun – en utopi?

SmåKom har yttrat sig över utredningen Statliga servicekontor, SOU 2018:43, där regeringen aviserar ett utökad utbud av statlig service med 27 nya kontor.Det ska efter utbyggnaden finans ett servicekontor i varje så kallad arbetsmarknadsregion (FA-region).

Vi anser fortfarande att det ska finnas ett kontor i varje kommun, enligt en tidigare utredning som lagts i byrålådan. Efter den planerade utbyggnaden kommer statlig service att finnas i drygt 100 kommuner.

Av de 27 nya kontoren etableras endast fyra på landsbygden, Övriga planeras till städer och deras förortskommuner.
Läs hela yttrandet här: Statliga servicekontor sep 2018 slutlig:

Dela gärna!