SmåKom har yttrat sig över utredningen Statliga servicekontor, SOU 2018:43, där regeringen aviserar ett utökad utbud av statlig service med 27 nya kontor.Det ska efter utbyggnaden finans ett servicekontor i varje så kallad arbetsmarknadsregion (FA-region).

Vi anser fortfarande att det ska finnas ett kontor i varje kommun, enligt en tidigare utredning som lagts i byrålådan. Efter den planerade utbyggnaden kommer statlig service att finnas i drygt 100 kommuner.

Av de 27 nya kontoren etableras endast fyra på landsbygden, Övriga planeras till städer och deras förortskommuner.
Läs hela yttrandet här: Statliga servicekontor sep 2018 slutlig:

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram