Myndigheterna ska i huvudsak själva bestämma hur och var de ska lokalisera sina verksamheter och göra det effektivt och ekonomiskt – men också ta hänsyn till regional tillväxt. Det anser Statskontoret i en rapport till regeringen om statliga myndigheters lokalisering.

Statskontorets rapport kom samma dag som den riksdagsförankrade Landsbygdskommittén presenterade sitt delbetänkande med krav på fler utflyttningar från Stockholm. Även om Statskontoret tycker att statens myndigheter först och främst ska hålla hårt i plånboken och tänka på effektivitet när de funderar på att låta flyttlassen lämna huvudstadsregionen öppnas ändå för möjligheter att omlokalisera:

• Myndigheterna ska vid beslut om lokalisering utgå från de krav på servicegivande som verksamheten ställer.

• Myndigheterna bör överväga nya former för sin fysiska service för att möta den demografiska utvecklingen.

• Myndigheterna ska vid beslut om lokalisering ta hänsyn till regional tillväxt.

• Myndigheterna bör överväga om de tillsammans med andra myndigheter på sikt har förutsättningar att skapa nya geografiska kluster av myndigheter utifrån regionala tillväxtbehov.

I och för sig anser  Statskontoret att myndigheterna själva ska avgöra lokaliseringsfrågor. Dock  påpekas att regeringen trots allt har stora möjligheter att styra:

• Regeringen har det samlade ansvaret för statliga myndigheters lokalisering och bör följa utvecklingen.

• Regeringen bör ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att komplettera det allmänna myndighetsregistret med uppgifter om var statliga myndigheter är lokaliserade.

• Regeringen kan ange lokalisering för hela eller delar av myndigheter genom deras instruktioner.

• Regeringen kan utvidga myndigheternas möjligheter att ta regional hänsyn genom ändring i myndighetsförordningen.

I Statskontorets kartläggning av hur det ser ut konstateras att det år 2014 arbetade 235.000 personer i statliga myndigheter. Staten finns representerad i alla län och i 265 av landets kommuner. 60 procent av myndigheterna har sitt huvudkontor i Stockholms län. De statliga arbetsplatserna finns ofta på större orter.

Länk till statskontorets webbsida, där hela rapporten kan beställas från imorgon

http://statskoll.se/nyheter/statskontoret-tank-pa-regional-tillvaxt-nar-staten-lokaliserar/

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram