Landsbygdsminister Sven-Erik Buchts statssekreterare Elisabeth Backteman inledningstalar på SmåKoms höstmöte torsdagen den 27 november kl.13. 

Det är mycket glädjande att vi fått en representant från regeringskansliet till vårt medlemsmöte. 

Anmälan är fortfarande öppen här på vår hemsida. Ett uppdaterat program är utlagt. Väl mött i Stockholm!

PastedGraphic-1PastedGraphic-1

PastedGraphic-1

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram