SmåKoms ordförande och sekreterare deltog i veckan en information om EU:s regler om statsstöd, alltså möjligheter för medlemsstaterna att ge stöd till ”ekonomiska tjänster av allmänt intresse” i områden där marknaden inte kan lösa frågorna.  SABO föreslår att regeringen tillsätter en utredning kring detta, för att främja bostadsbyggandet ute i landet. SABOs rapport som idag presenterades, ”Tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader”, kan betraktas som en förstudie. SABO menar att svaga bostadsmarkander härigenom skulle kunna uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar på ett bättre sätt.

Det finns ett stort behov av lägenheter i små kommuner på landsbygden, har även SABO konstaterat.  Inom EU finns i några länder exempel på att statsstödsreglerna använts till att stödja bostäder. Irland och Nederländerna nämndes.

Utredningen skulle, enligt SABO:s förslag  kunna föreslå regler  på nationell nivå som på förhand kan prövas av EU. Kommunerna skulle sedan med trygghet kunna tillämpa dessa.   Överkalix och Norsjö viades som exempel på kommuner där bostäder efterfrågas och de nya reglerna skulle kunna komma till nytta.

Anders Josephson, politiskt sakkunnig hos bostadsminister Attefall, lovade att ta upp frågan om utredning med ministern.

Här är länken till den webbsända informationen sabo.se

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram