Mycken statligt ägd fiber finns nedgrävd. Den skulle kunna bidra till snabbt bredband på många håll, om den gjordes tillgänglig.
En utredning ska nu titta på möjligheten till samordning. SmåKom välkomnar alla initiativ för att öka tillgången på denna grundläggande infrastruktur,
som vi tror i hög grad bidrar till samhällsutvecklingen i hela Sverige. Det behövs en snabb förbättring: enligt PTS har nu 9% på landsbygd tillgång till 100 Mbit/s,
I städerna är siffran över 50%; det behöver bli bättre också i tätort.

Läs mera via länken:

http://www.skl.se/press/nyheter_2/stora-vinster-med-samordnat-statligt-fibernat

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram