Dalslands kommunalförbund anordnade ett möte om strandskyddslagstiftningen den 19 januari 2012. Mötet hölls i Mellerud och Dalslands kommuner var representerade. Syftet med dagen var att få mer kännedom om lagstiftningen, förbättra dialogen med länsstyrelsen, och öka förståelsen för kommunernas ambitioner med landsbygdsutveckling vid stränder.

Det finns en allmän besvikelse över att den lagändring som gjordes för några år sedan inte givit önskat utfall i kommunerna.  Då tillkom så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som en möjlig dispens från strandskyddet.

Om någon månad träffar SmåKom Riksdagen och bland annat strandskyddet står på dagordningen.  Vi följer också regeringens kommande uppdrag till Naturvårdsverket och Boverket om utfallet av strandskyddslagstiftningen.
Våra krav:

-    I glest befolkade områden bör kravet till anslutning till bebyggelse helt tas bort

-    Tydliggör kommunernas tolkningföreträde när det gäller kriterier för utpekande av landsbygdsutveckling i strandnära läge

-    Det generella strandskyddet måste nyanseras. Mycket små vattendrag och diken med lågt skyddsvärde ska undtantas från det generella strandskyddet, samma regler ska gälla över hela landet.

Vi påpekar också att en konsekvens av att inte kunna bygga i strandnära lägen blir att värdefull jordbruksmark bebyggs i stället, vilket i ett vidare perspektiv är ett sämre alternativ.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram