Boveket och Naturvårdsverket har haft uppdraget att se över strandskyddets regelverk.  Rapporten presenterades  den 1 oktober. Strandskydd är ett tema på SmåKoms höstmöte den 21-22 november. Rapporten kommer då att presenteras av författarna, och det blir tillfälle till diskussion.

SmåKom instämmer i SKL:s analys om att förslagen inte innebär lättnader i strandskyddet för landsbygden, och att utveckling därmed hindras

Klicka här för mer information

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram