Boveket och Naturvårdsverket har haft uppdraget att se över strandskyddets regelverk.  Rapporten presenterades  den 1 oktober. Strandskydd är ett tema på SmåKoms höstmöte den 21-22 november. Rapporten kommer då att presenteras av författarna, och det blir tillfälle till diskussion.

SmåKom instämmer i SKL:s analys om att förslagen inte innebär lättnader i strandskyddet för landsbygden, och att utveckling därmed hindras

Klicka här för mer information

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram