Boveket och Naturvårdsverket har haft uppdraget att se över strandskyddets regelverk.  Rapporten presenterades  den 1 oktober. Strandskydd är ett tema på SmåKoms höstmöte den 21-22 november. Rapporten kommer då att presenteras av författarna, och det blir tillfälle till diskussion.

SmåKom instämmer i SKL:s analys om att förslagen inte innebär lättnader i strandskyddet för landsbygden, och att utveckling därmed hindras

Klicka här för mer information

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram