Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170
De små kommunernas samverkan
Rikskonferens 24-26 april

Strandskyddsdelegation för bättre tillämpning av reglerna


Notice: Undefined variable: post in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smakom/public_html/wp-content/plugins/sharify/sharify.php on line 170

Regeringen har inrättat en strandskyddsdelegation som ska fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna. Anledningen är att det finns indikationer på att de nya reglerna om strandskydd som infördes 2009 och 2010 inte har tillämpats som det var tänkt.

Det är lovande att bostadsminister Stefan Attefall  uttalar: det finns glesbygdskommuner med flera kilometer strand per invånare, och då är det orimligt att det ska fungera exakt likadant som i till exempel tätbebyggda storstadsområden.

Avdelningsdirektör Gunilla Glasare från SKL ingår i delegationen, liksom landshövding Sven-Erik Österberg från Norrbottens län. Vi hoppas att han sprider resonemangen vidare till alla landshövdingar, och att det får effekt på länsstyrelserna arbetssätt. Det är också viktigt att samarbetsformerna mellan kommunerna och länsstyrelserna utvecklas.

Läs mera om delegationen via länken:
http://www.regeringen.se/sb/d/16775/a/215814/m/mail

Dela gärna!