Strandskyddsdelegationen efterlyser kunskap

SmåKoms ordförande och sekreterare träffade strandskyddsdelegationen den 23 januari. I samtal med delegationens ordförande Lärke Johns, huvudsekreterare Patrik Åkesson och kommittéseketerare Emma Bjertén-Günther utbyttes tankar om strandskyddet och vi informerades om delegationens arbete, som går ut på att samordna information och kunskap om tillämpningen av strandskyddsreglerna. Man ska även bidra till förutsättningar för en nationellt harmoniserad tillämpning av strandskyddsreglerna. Uppdraget påbörjades i mars 2013 och ska slutredovisas till regeringen senast den 17 december 2015.

Strandskyddsedelegationen efterfrågar nu kommunal kompetens till arbetsgrupper inom områdena Tillämpning, Tillsyn och Tillväxt. Det finns även en referenspanel, dit man välkomnar företrädare som har kunskap om strandskydd inklusive plan- och bygglagen.

Bifogade dokument beskriver arbetsgrupperna närmare. Nedan finns också länk till delegationens hemsida.

http://www.sou.gov.se/sb/d/17460

Uppdrag till arbetsgrupperna_final

Dela gärna!