Strömsunds kommun arbetar för en hel- hetssyn i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.
Projekt Begripligt hela vägen tar fram ett helt nytt pedagogiskt material med fokus på vidarebosatta. Materialet sträcker sig över två år, med start redan innan ankomst till Sverige.

Projektet kommer att redovisas på konferensen

"Mottagandets betydelse - Goda exempel från mottagande av nyanlända barn och ungdomar"

i Stockholm 13-14 mars 2014. Se mera i bifogade information.

14014

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram