I slutet av augusti var SmåKoms styrelse i Norge för att lära om hur den nationella poltiken rörande landsbygden fungerar. 

På programmet stod ett besök på Husbanken, som är ett statligt komplement till marknaden för att finansiera bostäder. 

Vi besökte också Sörums kommun med 17 000 invånare.Vi fick en god inblick i hur det fungerar i en norsk kommun. 

På Kommunal- och moderniseringsdepartementet fick vi information om den pågående kommunreformen i Norge, och hur diskussionerna om regionalisering pågår. 

 

All dokumentation bifogas nedan. 

Husbanken

Sörums kommun

Kommunal

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram