Den 16-17 augusti är det dags för styrelsemöte i SmåKom. Mötet sker i Karlsborg, där ordförande Peter Lindroth är kommunstyrelsens ordförande och där också kansliet finns.
På dagordningen står planering av höstmötet den 22-23 november. Ett yttrande planeras tas över utredningen ”Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande”,
SOU 2018:22. Även ett antal andra utredningar behandlas.

Senare i höst planeras som vanligt möten med riksdagens partier, liksom ett antal kommunbesök. De närmare programmen för dessa aktiviteter får avvakta till efter riksdagsvalet.
Vi räknar dock med att våra frågor möter intresse även hos den nytillträdda riksdagen, och att SmåKom med 70 medlemmar kan vara en stark företrädare för små kommuner.

Nästa år fyller SmåKom 30 år som organisation. Planering påbörjas nu för ett riktigt festligt firande i samband med 2019 års rikskonferens, som äger rum den 24-26 april 2019. Boka in tiden!

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram