De små kommunernas samverkan

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti

Nytt från styrelsemötet 28-29 augusti

Styrelsen möttes lunch till lunch den 28-29 augusti. Som meddelats antogs tre nya kommuner som medlemmar, Gnosjö, Mullsjö och Munkedal. Styrelsen planerade också Höstkonferensen vidare. Det blir ett matnyttigt och spännande program, hoppas vi, med allt från upphandling och ekonomi till bredband.

Frågor att tas upp med Riksdagens partier fastställdes:

  •  Finansiering av bostadsbyggande på landsbygden
  •   Behörighetsförordningens konsekvenser för små skolor
  •   Landsbygdspolitiskt program
  •   Budgetpropositionen/motion
  •   Infrastrukturfrågor – propositionen

Styrelsens arbetsutskott träffar Riksdagens partier den 23-24 oktober och den 7-8 november.

Under hösten blir det samtal med Näringsutskottet om de små kommunernas syn på EU-stöd, där SmåKoms sekreterare deltar. SmåKoms presidium planerar också att träffa Näringsdepartementet senare i höst.

Styrelsen möts nästa gång den 1 november. Då behandlas bland annat nästa års budget, som fastställs på Höstkonferensen.

 

Dela gärna!