Vid förra veckans styrelsemöte i Karlsborg tog höstmötet form. Vi börjar torsdagen den 22 november kl 11.00 med SmåKoms interna frågor. Efter lunch planeras ett pass om civil beredskap och krishantering, som ska pågå till kl 17. Vi hoppas på deltagande från rikspolitiker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har redan tackat ja till medverkan. Därutöver planerar vi medverkan från någon av vår medlemskommuner, som drabbats av brand under sommaren.

Fredagen ägnas som brukligt åt ekonomi.

Utöver höstplanering antog styrelsen två yttranden, dels över Mottagandeutredningen, dels över utredningen Myndighetsgemensam indelning. Vi kommer att publicera våra yttranden på webben i samband med nyhetsbrevet, som beräknas komma vid månadsskiftet.

Nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 25-26 oktober

Dela gärna!