På torsdag-fredag den 21-22 augusti är det dags för SMåKoms styrelse att mötas. Mötet äger rum i Karlsborg, där vi nu har kansliet och där ordförande
och har sin hemvist. På dagordningen står många planeringsfrågor. Bland annat kommer vi att diskutera inriktning och frågor att behandla på höstmötet, som äger rum
den 20-21 november i Stockholm.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram