På torsdag-fredag den 21-22 augusti är det dags för SMåKoms styrelse att mötas. Mötet äger rum i Karlsborg, där vi nu har kansliet och där ordförande
och har sin hemvist. På dagordningen står många planeringsfrågor. Bland annat kommer vi att diskutera inriktning och frågor att behandla på höstmötet, som äger rum
den 20-21 november i Stockholm.

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram