Småkoms styrelse möts den 28 oktober på SKL i Stockholm. 

Förslag till budget och verksamhetsplan för nästa år ska tas, för att  sedan presenteras och beslutas på höstmötet för medlemmar den 24-25 november. 

Ett yttrande planeras tas om slutbetänkandet om postens verksamhet, ”Till sista utposten”.  Vi återkommer till den. 

SKL:s medarbetare kommer att medverka med en presentation av dricksvattenutredningen. 

I övrigt behandlas bland annat höstens verksamhet med våra prioriterade frågor bredband, service och integration. 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram