Småkoms styrelse möts den 28 oktober på SKL i Stockholm. 

Förslag till budget och verksamhetsplan för nästa år ska tas, för att  sedan presenteras och beslutas på höstmötet för medlemmar den 24-25 november. 

Ett yttrande planeras tas om slutbetänkandet om postens verksamhet, ”Till sista utposten”.  Vi återkommer till den. 

SKL:s medarbetare kommer att medverka med en presentation av dricksvattenutredningen. 

I övrigt behandlas bland annat höstens verksamhet med våra prioriterade frågor bredband, service och integration. 

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram