Årets sista styrelsemöte ägde rum i Stockholm den 10-11 december.

Styrelsen fastställde prioriterade frågor – verksamhetsplanen för 2016, som utarbetades på höstmötet.
Hela verksamhetsplanen kan läsas här..

En debattartikel om bredband antogs.

Styrelsen sammanträder nästa gång den 11-12 februari 2016.

Bredband 14 dec 2015

Dela gärna!