Kommunchef Anders Andersson i Strömsunds kommun har fått svar på sitt nödrop som SmåKom tidigare informerat om, med stora brister i mobiltäckning och Internet i Strömsunds kommun:

"Hej Anders,

Jag ska kontrollera om det är något vi kan göra omedelbart och kortsiktigt för att förbättra situationen då jag inte heller är nöjd om vi inte kan prestera den kapacitet som krävs och efterfrågas. Tyvärr är det inte säkert att det räcker med att utöka ”radiokapaciteten” i området utan det kan krävas utbyggnad även av förbindelserna till basstationerna (transmission). Det kan ta längre tid att åtgärda då det kräver grävarbeten och installation av fiber eller radiolänk.

Som vi presenterade på seminariet har vi dock redan påbörjat en miljardsatsning på utbyggnad av 3G/4G täckningen i Sverige så att vi ska kunna erbjuda högre datahastigheter och kapacitet på alla ställen man idag kan ringa. Vi vill se till att alla i Sverige får tillgång till de tjänster som 3G och 4G kan erbjuda.

I satsningen ingår att bygga ut förbindelserna till basstationerna och därmed kommer även kapaciteten i vårt 2G/GSM nät att ökas. Eftersom vi gör det möjligt att använda 3G/4G kommer även en stor del av trafiken flytta från 2G och lasten på 2G nätet kommer att minska. Så satsningen kommer ge stor effekt för alla kunder, oavsett om man har en gammal telefon, ny telefon, modem eller en betalterminal.

Vår satsning löser förstås inte de akuta problemen ni har redan idag och jag kan tyvärr inte heller presentera en exakt tidplan för när Frostviken får 3G och 4G. Jag hoppas dock att det är någon tröst att vi redan påbörjat arbetet med att se till att 99% av Sveriges befolkning ska ha 4G nästa år och att man ska nå 3G och 4G på mer än 90% av Sveriges yta under 2015.

Jag kommer som sagt kontrollera om det är något vi kan göra akut för att förbättra situationen!

Med vänliga hälsningar

Tommy Ljunggren, VD

TeliaSonera Mobile Networks AB"

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram