Ånge får behålla sin trafikledningsfunktion och 50 arbetsplatser bli kvar i kommunen. Det blir resultatet, när Trafikverket nu backar från sitt förslag om att centralisera funktionen från åtta platser till de tre storstäderna samt Gävle. Verket har lyssnat på synpunkter från remissinstanserna. SmåKom skrev
bland annat: "SmåKom ser det som att en stor del av landet sätts på undantag med stora risker för det nationella transportuppdrag som Trafikverket har.”

Läs hela beslutet Brev beslut utredning Rätt funktion på rätt plats

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2023

Styrelsemöte

9-10 februari, Stockholm
17 mars, digitalt
1-2 juni, Stockholm
24-25 augusti, plats ej klar
20 oktober, digitalt
7-8 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
26-28 april, Götene
Höstmöte
23-24 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram