Arvidsjaur, Norsjö och Malå besöktes efter midsommar. Vi – ordförande Peter och sekreterare Hilkka – träffade de tre ordförandena i kommunstyrelserna, tre kommunchefer och ytterligare några tjänstemän och politiker från kommunerna.

Kommunerna, som vardera har ett invånarantal på ca 6 500 (Arvidsjaur), ca 4 200 (Norsjö) och ca 3 100 (Malå), samverkar mycket med varandra och andra kringliggande kommuner. Det gäller allt från telefonväxel till miljö, bygg och räddningstjänst. Via kommunförbund och avtal sker också  samverkan.

Kommunerna har mycket produktion och förädling från basnäringarna mineral och skog. I Arvidsjaur är verksamheten med biltest stor och internationell.  I Norsjö har Bastuträsk sedan några år ett stort logistikcentrum för omlastning från lastbil till tåg. Malå är centrum för SGU, Statens Geologiska Undersökning.

Många utvecklingsmöjligheter finns i kommunerna, bland annat inom turismen, där nya verksamheter och konstellationer bildas.

Bostadsbristen motas genom att kommunernas bostadsbolag bygger och projekterar framför allt hyresbostäder. Få marknadsaktörer finns.

Det som är nödvändigt för en positiv utveckling är bland annat att infrastrukturen fungerar. Flygtrafik, vägar, järnvägar och snabbt bredband
måste finnas kvar och förfinas.

SmåKoms delegation fick med sig frågor att framföra till riksdagen och regeringen:

  • Kravet på affärsmässighet för de kommunala bostadsbolagen: Om man bygger för 20 miljoner men ”marknadsvärdet” sjunker till 10 miljoner genast, är det svårt att få kalkylen att gå ihop.
  • Fordonstestning, betydelsefull för många kommuner i norra Sverige, har inte ens en branschkod. Det betyder bland annat att man inte kan beräkna dess ekonomiska vikt.
  • Medieskuggan har drabbat kommunerna: i både Norsjö och Malå har nyligen privata företag aviserat nedläggningar som innebär att ca
    70 jobb försvinner i vardera kommun. En mycket avsevärd förändring i förutsättningarna, som dock knappast uppmärksammats nationellt. Jämförelse kan göras med Findus i Bjuv.
  • Hur tänker staten om utvecklingen av SGU i Malå? Statliga jobb behövs i synnerhet här.
Företrädare för Arvidsjaurs kommun tillsammans med SmåKoms ordförande

Företrädare för Arvidsjaurs kommun tillsammans med SmåKoms ordförande

Norsjö kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

Norsjö kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

Malå Kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

Malå Kommuns företrädare tillsammans med SmåKoms ordförande

 

Dela gärna!