Upphandlingsutredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande. SmåKoms styrelse antog vid mötet i juni yttrandet, som bifogas nedan. Styrelsen konstaterar att utredningen gjort ett i många stycken gott. SmåKoms tidigare sekreterare Ronny Svensson har i varit med i referensgruppen och bidragit med våra synpunkter.

Hela yttrandet återfinns nedan.

Slutligt yttrande SOU 2013 12

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram