Upphandlingsutredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande. SmåKoms styrelse antog vid mötet i juni yttrandet, som bifogas nedan. Styrelsen konstaterar att utredningen gjort ett i många stycken gott. SmåKoms tidigare sekreterare Ronny Svensson har i varit med i referensgruppen och bidragit med våra synpunkter.

Hela yttrandet återfinns nedan.

Slutligt yttrande SOU 2013 12

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram