Upphandlingsutredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande. SmåKoms styrelse antog vid mötet i juni yttrandet, som bifogas nedan. Styrelsen konstaterar att utredningen gjort ett i många stycken gott. SmåKoms tidigare sekreterare Ronny Svensson har i varit med i referensgruppen och bidragit med våra synpunkter.

Hela yttrandet återfinns nedan.

Slutligt yttrande SOU 2013 12

Dela gärna!