SmåKoms ordförande och sekreterare träffade i februari utredningen om en ny kommunallag. Den särskilde utredaren Johan Höök, huvudsekreterare Susanne Ritseson, Annika Rudestad och Mats Rundström deltog i samtalet. I huvudsak behandlades de tilläggsdirektiv som utredningen fått.
Vi fick information om att en undersökning per telefon pågår på kommunnivå. Hittills har 260 politiker och 160 tjänstemän intervjuats, med god svarsfrekvens.

SmåKom planerar att träffa utredningen ytterligare en gång. Slutbetänkandet lämnas senast den 31 mars 2015.

Länk till utredningens hemsida, där direktiven finns till vänster:
http://www.sou.gov.se/sb/d/17373/a/213060

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram