SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner. 

Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan 

för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre förutsättningar att arbeta med för våra medlemmar angelägna frågor. 

Vi välkomnar Färgelanda kommun! 

Ännu inte medlem? Kontakta kansliet så ordnar vi det! 

Kontaktuppgifter här

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2024

Styrelsemöte

8-9 februari, Stockholm
8 mars, digitalt
30-31 maj, Stockholm
22-23 augusti, Åre
11 oktober, digitalt
12-13 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
24-26 april, Borgholm
Höstmöte
21-22 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram