SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner. 

Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan 

för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre förutsättningar att arbeta med för våra medlemmar angelägna frågor. 

Vi välkomnar Färgelanda kommun! 

Ännu inte medlem? Kontakta kansliet så ordnar vi det! 

Kontaktuppgifter här

Dela gärna!