SmåKoms styrelse godkände i förra veckan Färgelanda kommuns ansökan om medlemskap i SmåKom. Vi är nu 67 medlemskommuner. 

Det är glädjande att vår organisation växer. Ju större vi blir, desto större genomslag får vi hos de nationella organ där vi utövar påverkan 

för att värna små kommuners intressen. Genom fler medlemmar får vi också bättre förutsättningar att arbeta med för våra medlemmar angelägna frågor. 

Vi välkomnar Färgelanda kommun! 

Ännu inte medlem? Kontakta kansliet så ordnar vi det! 

Kontaktuppgifter här

Kontakt

0706 725 649
Baltzar von Platens väg 15
546 73 Forsvik

Mötestider 2022

Styrelsemöte

4 februari, digitalt
18 mars, Stockholm
2–3 juni, Stockholm
25–26 augusti, Uppvidinge
21 oktober, digitalt
8–9 december, Stockholm

Konferens

Vårmöte
27–29 april, Rättvik
Höstmöte
17–18 november, Järfälla

Prenumerera

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram